Skimmelsanering og vandskade

Grundig genopbygning efter skader

ServicePlus håndterer vandskader og skimmelsanering, og vi klarer også den efterfølgende genopbygning. Med vores team af egne tømrere, murere og malere hjælper vi med at genopbygge din ejendom efter en dialog om den afsatte økonomi og jeres behov og ønsker. Giv os et kald og lad os sammen finde en god løsning, der passer dig.

Kontakt os

Få et individuelt tilpasset tilbud skræddersyet til den afsatte økonomi og ejendommens behov – hurtigt og uforpligtende.

01

Skadesvurdering og planlægning

Vores team af professionelle rykker ud for at vurdere omfanget af skaden og laver en detaljeret plan for genopbygningen, så du ved præcis, hvad der skal ske og hvornår.

02

Komplet genopretning

Med vores egne tømrere, murere og malere på sagen tager vi ansvar for genopbygningen af ejendommen, fra start til slut og alt det imellem, så du har bedre tid til kerneaktiviteter.

03

Murer 

Vores murere specialiserer sig i finish, præcision og holdbare løsninger ifm. en genopbygning, fornyer ejendommen og lever samtidig op til de højeste bygningsstandarder.

Tømrer

Erfarne tømrere fra ServicePlus sørger for omhyggelig genopbygning af alle former trækonstruktioner ned til små snedkeropgaver og vi bruger det nødvendige fokus på finish, kvalitet og lang levetid i alle opgaver.

Maler

Professionelle malere fra ServicePlus bringer triste ejendomme tilbage til live, indvendigt og udvendigt med overfladebehandlinger, der sikrer en holdbare og æstetiske klimaskærme og gode indvendige omgivelser. Lad Serviceplus udføre din næste maleropgave i højeste kvalitet, med en flot finish og til en konkurrencedygtig pris.

Murerservice

Grundig genopbygning med professionelt murerarbejde

Murerarbejde er et grundlæggende element i genopbygningsprocessen, især når det kommer til at genopbygge efter skimmelsvamp i en ejendom. Vores uddannede murere følger kvalitetsstandarder bekræftet af vores ISO-certificeringer. Det sikrer, at hvert projekt udføres med præcision og med materialer af højeste kvalitet.

Vores murerarbejde dækker et bredt spektrum af opgaver fra over- og understrygning, facadepuds og filts, montering af fliser i alle størrelser, skalmuring, restaurering af bevaringsværdige bygningsværker eller genopbygning efter en skimmelsvampeskade, så ejendommen, ved afslutningen, fremstår som før, skader og skimmelsvamp ødelagde den…eller smukkere. Vi forstår, at skader kan variere i omfang og kompleksitet, og derfor tilpasser vi vores arbejdsmetoder og materialer til hver enkelt opgave for at sikre, at det endelige resultat ikke kun er æstetisk tiltalende, men at der er brugt bæredygtige løsninger, og at opgaven er udført tilfredsstillende grundigt, solidt og at finishen er af høj kvalitet. 

Træ og præcision

Kvalitetshåndværk med professionelt tømrerarbejde

Tømrerarbejde er en central del af genopbygningsprocessen, trækonstruktioner, tag, tagkonstruktioner, døre og vinduer, lofter, gulve og indvendige vægge. Vores team af professionelle tømrere er uddannet i de nyeste teknikker og metoder. Vores tømrere arbejder under høje kvalitetsstandarder og går ikke på kompromis med kvalitet, sikkerhed og miljøet.

Vores tømrere dækker et bredt område af arbejdsopgaver fra genopbygning af etageadskillelser og tagkonstruktioner til montering af vinduer og døre. Hver skade er unik, og derfor er vores tilgang til hvert projekt tilsvarende individuelt, og vi sikrer at der er brugt bæredygtige løsninger og at opgaven er udført iht. ISO-processer.ift. miljø, kvalitet og arbejdsmiljø.

Farve og finish

Førsteklasses malerarbejde for den flotteste finish

Malerarbejde er ofte det sidste trin i genopbygningsprocessen. Det er med den sidste finish, vi bringer ejendommens æstetiske kvaliteter og oprindelige eksisterende udtryk tilbage til ejendommen. Vores uddannede malere, garanterer, at hvert lag maling påføres med omhu og præcision, og vi anvender udelukkende materialer er af høj kvalitet og holdbarhed

Vores malere udfører mange forskellige opgaver, de spænder fra maling, spartling, slibning og opsætning af væv eller filt på indvendige vægge og lofter. Vi tilbyder ligeledes slibning og maling af facader og maling af særlige og specielle detaljer. Uanset omfanget og kompleksiteten af skaden arbejder vi målrettet for at genskabe ejendommens oprindelige udseende indvendigt som udvendigt.. 

Med ServicePlus som din leverandør kan du være sikker på, at alle aspekter af malerarbejdet er håndteret med den største professionalisme og opmærksomhed på detaljer.

Klientudtalelser

Hvad siger vores kunder om vores service

Jeg har gennem 5 år anvendt Service+ til mange alsidige opgaver. Service+ har udført større nedrivningsopgaver i det centrale København, større skimmelsvamp saneringsopgaver, meget stor saneringsopgave på Rigshospitalet..

Alle opgaverne er blevet løst meget tilfredsstillende og med en tæt dialog mellem ledelsen i Service+ og ISS Technical Services. Jeg oplever et meget stort akutberedskab samt omstillings parathed som jeg sjældent tidligere har oplevet. Alle sikkerhedsmæssige og procedurer er altid blevet overholdt og efterlevet.

Jeg kan og vil anbefale Service+ og kan på forlangende oplyse flere detaljer til de interessenter som overvejer at anvende Service+. 

Jacob Michaelsen

Head of Operations ISS/tecnical service/Forsvaret 

Hermed en stor tak for jeres uovertrufne arbejde i forbindelse med saneringen af vores søns lejlighed.

Det er et helt fantatisk arbejde, der er blevet gjort. Vi er meget imponerede og lettede. Nu skal vi i gang med maling tapet og andet, så han kan flytte ind igen.

Vi vil til enhver tid anbefale jeres firma og medarbejdere. Det har været helt fantastisk, så vi siger mange tak til jer alle.

Tonny og Bonnie

Privatkunde

Sikkerhed og samarbejde

Certificeringer

ISO 9001

Øgede kundekrav og juridiske forpligtelser nødvendiggør forbedret kvalitetsstyring på tværs af organisationer. Den mest effektive metode til at adressere dette, samt til at demonstrere en forpligtelse til kontinuerlig forbedring, er ved at opnå certificering i henhold til den internationalt anerkendte ISO 9001:2015 standard.

Hvordan har certificeringen hjulpet ServicePlus?

Certificeringen i ISO 9001 har givet ServicePlus værktøjer til at implementere strømlinede og effektive processer. Det har ikke kun optimeret driftseffektiviteten, men også sikret at vi træffer informerede og præcise beslutninger til direkte gavn for vores kunder.

Ledelsen i ServicePlus anvender et ledelsessystem, der muliggør kontinuerlig overvågning og justering af kvalitetsniveauet i virksomheden. Det sikrer, at arbejdsgangene fungerer, og at hver medarbejder personligt bidrager til virksomhedens effektivitet.

Yderlige fordele med ISO 9001

 •     Certificeringen faciliterer et bedre samarbejde med kunder, samarbejdspartnere og myndigheder.
 •     ISO 9001 er et effektivt redskab til løbende at forbedre processer og resultater.
 •     I mange brancher er ISO 9001 ikke blot en anbefaling, men et krav.
 •     Certificeringen bidrager direkte til virksomhedens bundlinje gennem optimering af processer.

·      ISO 9001 er en global standard, der er anerkendt og anvendt over hele verden.

ISO 14001

Den internationale standard for miljøledelse ISO 14001 blev lanceret i 1996 og er senest blevet revideret i 2015. Standarden er den dominerende miljøledelsesstandard i verden.

ISO 14001 tager udgangspunkt i virksomhedens unikke processer og aktiviteter, og den allokerer ansvar og kompetencer, samtidig med at den beskriver daglige miljøopgaver.

Krav i ISO 14001

ISO 14001 specificerer en række krav til de forskellige elementer i miljøledelsessystemet, herunder:

 •     Miljøpolitik
 •     Planlægning
 •     Iværksættelse og drift
 •     Kontrol og korrigerende handlinger
 •     Ledelsens gennemgang

Disse krav sikrer, at ServicePlus identificerer og forstår de miljømæssige påvirkninger i relation til vores aktiviteter, produkter og services. Vi har en dyb forståelse for, hvordan væsentlige miljømæssige forhold kan håndteres, og vi har implementeret de nødvendige kontrolmekanismer og sat ambitiøse mål for at forbedre vores miljøpræstation.Risikostyring og miljøkortlægning

ServicePlus udfører risikostyring og miljøkortlægning. Det indebærer blandt andet en systematisk kortlægning af de risici, der kan have en negativ indvirkning på miljøet, så vi kan træffe proaktive foranstaltninger for at forebygge, at det bliver aktuelt.

Betydningen af ISO 14001-certificering

ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard inden for miljøledelsessystemer. Med denne certificering demonstrerer ServicePlus vores forpligtelse til at levere miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med vores miljøpolitiske forpligtelser. 

Standarden bekræfter desuden, at vi aktivt arbejder på at reducere forurening, affaldsgenerering og skadelige udledninger i miljøet.ISO 45001

ISO 45001 er en international standard, der opstiller omfattende krav til et effektivt ledelsessystem for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Denne standard spiller en afgørende rolle i at sikre overholdelse af juridiske forpligtelser og fremme af bedste praksis.

Fordele ved ISO 45001

I mange lande er et arbejdsmiljøledelsessystem et lovkrav, og virksomheder er forpligtet til at rapportere om deres præstationer. Certificering til ISO 45001 fra en uafhængig tredjepart bekræfter, at ServicePlus har implementeret et system, der er i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.

Baseret på de veletablerede ledelsesprincipper Plan-Do-Check-Act kræver ISO 45001, at ServicePlus skal:

 •     Identificere farer og vurdere risici for sundhed og sikkerhed i forbindelse med vores aktiviteter og services.
 •     Fastlægge kontroller for at sikre implementering af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Opstille klare mål for kontinuerlig forbedring af vores arbejdsmiljøpræstationer.
Muligheder med ISO 45001

ISO 45001 giver ServicePlus rammerne til at etablere og løbende forbedre et arbejdsmiljøledelsessystem. Det bidrager til at eliminere eller minimere risici for personale og andre interessenter, der kan være udsat for farer i forbindelse med ServicePlus’ aktiviteter eller services.

Yderligere giver standarden os mulighed for at:

 •     Arbejde systematisk med at tage proaktive skridt for at forhindre ulykker og hændelser på arbejdspladsen.
 •     Sikre overensstemmelse med vores fastsatte miljøpolitik, så vi kan demonstrere det over for kunder såvel som samarbejdspartnere.
 •     Sikre lovmæssig overholdelse inden for arbejdsmiljø.

Som en yderligere validering af vores forpligtelse til arbejdsmiljø har ServicePlus kombineret ISO 45001 med Arbejdstilsynets supplerende krav. Det har resulteret i tildelingen af en grøn kronesmiley fra Arbejdstilsynet.

ISO 45001 giver mulighed for
 • Etablere og løbende forbedre et arbejdsmiljøledelsessystem for at eliminere eller minimere risici for personale og andre interesserede parter, der er udsat for farer i forbindelse med Serviceplus aktiviteter eller services.
 • Arbejde systematisk for at forbedre vores resultater med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og forhindre/forebygge, at der sker ulykker og hændelser.
 • Sikre, at certificeringen er i overensstemmelse med den fastsatte arbejdsmiljøpolitik, og demonstrere overensstemmelse over for vores kunder.
 • Løbende overholde de gældende lovkrav til arbejdsmiljø.
 • Serviceplus har kombineret ISO 45001 med Arbejdstilsynets supplerende krav og derved opnået en grøn kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.