Skimmelsanering

Effektiv og pålidelig løsning til bekæmpelse og fjernelse af skimmelsvamp

ServicePlus er en professionel af løsninger til bekæmpelse og fjernelse af skimmelsvamp. Med assistance fra erfarne projektledere tager vi ansvar for at identificere, fjerne og forhindre yderligere vækst af skimmelsvamp i din ejendom. Serviceplus rykker ud til private og erhverv, herunder kontorer, industri og butikker, m.v. Vi rykker hurtigt ud og fjerner skimmelsvampen, vi sidder klar ved telefonerne og er kun et opkald væk.

Kontakt os

Ring eller skriv og få et konkurrencedygtigt skræddersyet tilbud tilpasset din skadessituation – hurtigt og uforpligtende. Vi sidder ved telefonerne og er klar på tasterne og svarer hurtigt.

01

Effektiv skimmelsanering

Vi rykker hurtigt ud og tager de nødvendige skridt for at bekæmpe og fjerne skimmelsvampen, herunder minimere og eliminere risikoen for yderligere spredning og kontaminering.

02

Komplet genopretning

Vores team af professionelle arbejder målrettet for at genopbygge og renovere de berørte områder til deres oprindelige stand eller vælge en opgradering af den oprindelige stand. Ifm. skaden, laver vi i samarbejde en komplet plan, der tager udgangspunkt i dine ønsker. Vi klarer hele forløbet for dig, og du kan trygt overlade alt det praktiske til Serviceplus.  

Hos ServicePlus har vi en omfattende viden om, hvordan skimmelsvamp kontaminerer ejendomme. 

03

Symtomer

Bygningsrelaterede forekomst af skimmelsvamp

Misfarvninger og pletter: En af de mest åbenlyse indikatorer er mørke eller farvede pletter på vægge, lofter og andre overflader.

Ujævn overflade: Skimmelsvamp kan forårsage, at maling eller tapet bobler op, krakelerer eller skaller af.

Fugtpletter: Områder med konstant fugtighed er højrisikozoner for skimmelsvamp.

Selvom ovenstående kan være indikatorer for forekomst af skimmelsvamp, og det er derfor vigtigt at få en professionel vurdering for at fastslå problemets omfang og art. En grundig undersøgelse med målinger og skimmelsvampe tests udført af vores erfarne projektledere vil give en afklaring af skadestedet og danne grundlag for en beskrivende projektbeskrivelse og efterfølgende tilbud

Prøvetagning og analyse for forekomst af skimmelsvamp

Identificering og diagnosticering for forekomst af skimmelsvamp

Skimmelsvamp kan forekomme varierende  arter og former i mange forskellige områder i en ejendom, fra kældre til kvist og lige til lofter og vægge til ventilationskanaler. En grundlæggende viden sammenholdt med en kombination af forståelse ift. prøvetagning, analyse og skimmelsvampens karakteristika, vækstbetingelser samt påvirkningen af ejendommen er afgørende for en vellykket og effektiv skimmelsanering. 

Hos ServicePlus kombinerer vi årtiers erfaring og specialiseret viden inden for identificering af skimmelsvamp i ejendommen med prøvetagning, efterfølgende analyse og de nyeste metoder indenfor skimmelsanering med ISO-certificerede processer. Det sikrer, at vi kan levere effektive, bæredygtige og langtidsholdbare løsninger på skimmelsvamp i alle typer af bygninger.

Måling af skimmelsvamp

For at sikre en præcis og pålidelig identifikation af skimmelsvamp i dine lokaler, anvender ServicePlus en række avancerede prøvetagningsmetoder. Metoderne er udviklet og finjusteret gennem årtiers erfaring og er i overensstemmelse med vores ISO-certificerede processer.

 

Visuelle inspektioner

Vores første skridt er ofte en visuel inspektion udført af vores projektledere. Det giver os en indledende forståelse af opgaven og omfanget af opgaven.

Laboratorieanalyser

For en mere dybdegående forståelse tager vi prøver af de berørte områder og sender skimmelprøverne til laboratorieanalyse. Alt efter den valgte prøvemetode,giver analysen detaljerede oplysninger om skimmelsvampens art og koncentration, hvilket er af afgørende betydning for at vælge den mest effektive skimmelsanering metoder.Ofte er forskellige skimmelsaneringsmetoder i en kombination nødvendig for at fjerne skimmelsvampen.

Ved at kombinere de forskellige analysemetoder kan vi skabe et komplet billede af skimmelsvampens art, tilstedeværelse og omfang, hvilket gør det muligt for os at udarbejde en individuel og effektiv skimmelsaneringsplanFugtmåling og luftstrømsanalyse

Når der udføres skimmelsanering, er præcise undersøgelser, fugtmålinger og analyser fundamentet for en effektiv og langvarig løsning, der holder i mange år. Hos ServicePlus anvender vi de meste effektive  måleinstrumenter og behandlingsmetoder på markedet for at sikre den højeste grad af nøjagtighed og pålidelighed.

Fugtmåling

Fugt er en af de primære drivkræfter bag skimmelsvampens vækst. Vi anvender specialiserede fugtmålere for at identificere fugt og dermed akkumulering i bygningsmaterialer, hvilket hjælper os med at lokalisere potentielle vækstområder for skimmelsvamp.

Termografisk undersøgelse

Ved hjælp af termografi kan vi identificere temperaturforskelle i bygningsstrukturen, hvilket ofte indikerer områder med fugt eller skimmelsvamp. Det er en ikke-destruktiv metode, der giver os mulighed for at undersøge store områder hurtigt og effektivt.

Luftstrømsanalyse

For at forstå, hvordan skimmelsvampen kan sprede sig gennem ventilationssystemer, udfører vi  analyser af luftstrømme i bygningen. Det hjælper os med at identificere skadesomfang, risikoområder og implementere forebyggende foranstaltninger.

Vores tekniske ekspertise og avancerede måle- og analyse og prøvetagningsmetoder sikrer, at vi kan tilbyde en omfattende og præcis vurdering af skimmelsvampens tilstedeværelse og omfang, hvilket muliggør en skræddersyet og effektiv skimmel saneringsplan, der lever op til vores høje kvalitetsstandarder.

Behandling

Fjernelse af skimmelsvamp

At fjerne skimmelsvamp er ikke altid en simpel opgave, man bare kan klare med almindelige rengøringsmidler, det kommer helt an på omfanget, normalt det er en proces, der kræver en kombination af teknisk ekspertise, specialiseret udstyr og en forståelse af skimmelsvampens biologi og vækstbetingelser. 

ServicePlus tilbyder en omfattende skimmelsaneringsservice, der starter med en grundig analyse og diagnosticering, efterfulgt af skadesbegrænsende indgreb for at fjerne skimmelsvampen og arbejdet afsluttes med forebyggende foranstaltninger, i samarbejde for at sikre, at problemet ikke vender tilbage. Arbejdet  udføres i overensstemmelse med vores ISO-certificerede processer, der sikrer højeste standard inden for kvalitet og effektivitet.

Skimmelsanering og rensning

Første skridt er at identificere og isolere de berørte områder for at forhindre yderligere spredning af skimmelsvampen. Det gøres ved hjælp af avancerede analyse og prøvetagningmetoder, som giver os en præcis forståelse af problemets omfang og placering.

Efter identificering og isolering følger en omhyggelig afrensningsproces. Vi anvender specialiserede skimmel rensningsmidler, der er designet til at eliminere skimmelsvamp effektivt uden at skade bygningsmaterialerne. Midlerne er ikke kun effektive til at dræbe skimmelsvampen, men også til at desinficere området og fjerne eventuelle skadelige sporer fra luften

Det er værd at bemærke, at alle vores afrensningsmetoder er i overensstemmelse med vores ISO-certificerede processer, hvilket sikrer, at vi fjerner skimmelsvampen effektivt og tager foranstaltninger for den ikke kommer igen og samtidigt har fokus på miljøet, mens vi opretholder den højeste standard for kvalitet og sikkerhed gennem hele saneringsprocessen.

Behandling og udbedring af skader

Efter den indledende afrensning og desinfektion skifter fokus til skimmelbehandling og udbedring af de berørte områder.  I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at udskifte beskadigede bygningsmaterialer, såsom tapet, gipsplader, dampspærre, puds, lægter, forskalling, træpaneler eller isolering, for at sikre en langvarig løsning. Vores team af fagfolk, herunder tømrere, malere og murere, er i stand til at udføre disse udbedringer i høj kvalitet.

Ventilation spiller en vigtig rolle i fjernelsen og forebyggelsen af skimmelvækst. Vi kan kortlægge jeres ventilationssystem hvis I ikke har tegninger. Serviceplus anbefaler altid at rense jeres ventilationssystem ifm. skimmelsanering for at undgå kontaminering. Derudover anbefaler vi at optimere bygningens ventilationssystem for at sikre en konstant luftcirkulation og reducere fugtniveauer, hvilket er afgørende for at forhindre fremtidig skimmelvækst.

Alle arbejder udføres i overensstemmelse med vores ISO-certificerede processer og sikrer, at vi opretholder høj standard af kvalitet, effektivitet og sikkerhed.

Forebyggende foranstaltninger

En effektiv skimmelsanering er en proces, der går på at fjerne eksisterende skimmelsvamp. Det handler om at implementere forebyggende foranstaltninger, der sikrer, at skimmelsvampen ikke får mulighed for at vende tilbage. Det er en integreret del af vores skimmelsaneringsservice og er afgørende for at opnå et holdbart resultat og en langvarig løsning.

Fugtkontrol er et centralt element i forebyggelse. i den tidlige fase lå fokus på at identificere og behandle fugtakkumuleringer,  derefter tages et skridt videre, ved at implementere løsninger, der aktivt styrer fugtniveauerne i bygningen. Det kan være i form af montering af fugtbarrierer, (flere løsninger er mulige). eller dræningssystemer, der forhindrer fugt i at trænge ind i bygningsstrukturen.

Forbedret ventilation er også en vigtig forebyggende foranstaltning, men i denne fase går vi ud over den indledende optimering. Vi kan implementere avancerede ventilationssystemer, der ikke kun forbedrer luftcirkulationen, men også filtrerer luften for at fjerne potentielle skimmelsporer og andre forurenende stoffer.

Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse er den sidste brik i puslespillet. Vi tilbyder en service, hvor vores miljøkonsulenter regelmæssigt vurderer bygningens tilstand og foretager nødvendige justeringer i de forebyggende foranstaltninger. Det sikrer, at bygningen forbliver fri for skimmelsvamp på lang sigt.

ISO 14001

Bæredygtighed og miljøhensyn ved skimmelsanering

I en tid, hvor miljøet er belastet mere end nogensinde, implementerer ServicePlus bæredygtighed og miljøbeskyttelse i alle ydelser. Vores ISO 14001-certificering er en integreret del af vores forretning og sørger for strømlinede processer indenfor skimmelsanering og alle øvrige faggrupper.

Miljøvenlige materialer og teknikker

Vores valg af skimmel-rengøringsmidler er nøje udvalgt for at reducere risikoen for langvarig skade på jord og vand. Samtidig anvender vi genanvendelige materialer i vores arbejdsprocesser, hvor det er muligt. Serviceplus sikrer, at vores skimmelsaneringsprocesser er så bæredygtige som muligt, uden at gå på kompromis med effektiviteten. Det er en del af vores løbende forpligtelse til at være en ansvarlig og bæredygtig virksomhed – en forpligtelse, der er forankret i vores ISO 14001-certificering.

Minimering af affald

I ServicePlus er vi fuldt bevidste om, at hver handling vi foretager i vores arbejdsprocesser, har en indvirkning på miljøet. Derfor har vi designet vores processer med det formål at minimere affald og energiforbrug.

Serviceplus overholder NMK 96, en aftale som blev lavet mellem Miljøstyrelsen og Nedbrydningssektionen for at fremme øget genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, samt for at opstille regler for styring af kvalitet, kontrol og miljøsikring.

Serviceplus optimerer vores arbejdsprocesser for at minimere tidsforbruget og dermed energiforbruget. Det inkluderer alt fra intelligent ruteplanlægning for servicekøretøjer til brug af energieffektive udtørringsmetoder i vandskade situationer.

Vores mål er at løbende forbedre og finjustere vores processer. Det er en del af vores overordnede forpligtelse til at drive en ansvarlig og bæredygtig virksomhed, der går hånd i hånd med vores høje kvalitetsstandarder og fokus på medarbejdersikkerhed og -trivsel.

Kontinuerlig forbedring

Vores certificeringer er en forpligtelse til kontinuerlig forbedring af vores processer. Det indebærer en regelmæssig revurdering og justering af mål og -strategier, så vi konstant kan optimere vores arbejdsprocesser og forblive på forkant med de bedste praksisser inden for bæredygtighed. 

Når du vælger ServicePlus som din partner til skimmelsanering, træffer du ikke kun et valg til fordel for din virksomhed eller institution. Du vælger også en virksomhed, der er engageret i at beskytte vores planet for de kommende generationer. Det gør vi, samtidig med at vi opretholder en standard af højeste kvalitet i alle vores tjenester, så vi kan imødekomme dine behov bedst muligt.

Skimmelsvamp

Forsikringsforhold og dokumentation

Når man står over for et skimmelproblem, er det ikke kun selve saneringen, der kræver opmærksomhed. Forsikringsforhold og den nødvendige dokumentation udgør en kompleks del af ligningen, der kræver særlig ekspertise.

Hos ServicePlus tilbyder vi en helhedsorienteret service, der omfatter alle facetter af forsikringskrav og dokumentation.

Dokumentation af skimmelsvamp

Fra det øjeblik vores team ankommer til problemområdet, indleder vi en stringent dokumentationsproces, hvor vi starter med fotografisk dokumentation, der dækker alle skimmelramte områder. Billederne tjener som en visuel tidslinje, der kan være afgørende i dialogen med forsikringsselskabet. 

Vi supplerer den visuelle dokumentation med omfattende rapporter, der beskriver skimmeltypen, det berørte område og de nødvendige skridt for sanering. Avancerede laboratorietests og luftkvalitetsmålinger bidrager til at kvantificere problemets omfang og sikre den højeste grad af nøjagtighed i vores dokumentation.

Dialog med forsikringsselskabet

Dokumentation er kun en mindre del af ligningen; den måde, informationen præsenteres på, og den efterfølgende dialog med forsikringsselskabet, er mindst lige så vigtig. Med vores kendskab til forsikringsbranchen ved vi præcis, hvad der kræves for en effektiv og positiv afklaring af sagen. 

Vi fungerer som kompetent mellemmand mellem dig og dit forsikringsselskab, og vi sørger for, at alle relevante data og oplysninger præsenteres klart og professionelt. Det inkluderer ikke kun de tekniske detaljer, men også en udførlig forklaring af de trufne foranstaltninger, der er taget for at begrænse skimmelvæksten og de tilknyttede saneringsomkostninger.

Vurdering af Skimmelsanerings-omkostninger

Service plus starter med at identificere og dokumentere skimmelproblemet. Næste skridt er at vurdere de omkostninger, der er forbundet med skimmelsaneringen. Vi tilbyder en grundig vurdering, der giver dig en detaljeret oversigt over de forventede omkostninger, hvilket er afgørende for effektiv projektering, planlægning og budgettering, ligesom det spiller en vigtig rolle i dialogen med dit forsikringsselskab. 

Vores projektbeskrivelse inkluderer en detaljeret beskrivelse af nødvendige tiltag for at kunne vurdere det samlede projekt, og vi tager altid gerne en dialog ift. alternative metoder og løsninger med budgettet for øje, uden at gå på kompromis med kvaliteten.Vi trækker på vores team af dygtige håndværkere, for at sikre skimmelsanering af højeste kvalitet til konkurrencedygtige priser

Klientudtalelser

Hvad siger vores kunder om vores service

Jeg har gennem 5 år anvendt Service+ til mange alsidige opgaver. Service+ har udført større nedrivningsopgaver i det centrale København, større skimmelsvamp saneringsopgaver, meget stor saneringsopgave på Rigshospitalet..

Alle opgaverne er blevet løst meget tilfredsstillende og med en tæt dialog mellem ledelsen i Service+ og ISS Technical Services. Jeg oplever et meget stort akutberedskab samt omstillings parathed som jeg sjældent tidligere har oplevet. Alle sikkerhedsmæssige og procedurer er altid blevet overholdt og efterlevet.

Jeg kan og vil anbefale Service+ og kan på forlangende oplyse flere detaljer til de interessenter som overvejer at anvende Service+.

Jacob Michaelsen

Head of Operations ISS/tecnical service/Forsvaret 

Hermed en stor tak for jeres uovertrufne arbejde i forbindelse med saneringen af vores søns lejlighed.

Det er et helt fantatisk arbejde, der er blevet gjort. Vi er meget imponerede og lettede. Nu skal vi i gang med maling tapet og andet, så han kan flytte ind igen.

Vi vil til enhver tid anbefale jeres firma og medarbejdere. Det har været helt fantastisk, så vi siger mange tak til jer alle.

Tonny og Bonnie

Privatkunde

Ofte stillede spørgsmål

Værd at vide om skimmelsvamp

Vi bruger en betydelig del af vores tid indendørs, og derfor er vigtigt at forstå, hvordan skimmelsvamp opstår, hvordan det påvirker os og vigtigst af alt, hvordan det kan behandles effektivt.

Nedenfor har vi samlet de mest almindelige spørgsmål om skimmelsvamp fra dets grundlæggende biologi til de komplekse processer involveret i skimmelsaneringen. Hvis du mistænker, at din ejendom kan være inficeret med skimmelsvamp, er det afgørende vigtigt, at reagere hurtigt og kontakte kvalificerede eksperter, der kan afhjælpe problemet effektivt.

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er en mikroorganisme, der tilhører svamperiget og findes næsten overalt i vores miljø, både indendørs og udendørs, hvor de er naturligt forekommende i luften og jorden. 

Svampesporerne er generelt harmløse i små mængder, men når de finder et egnet miljø med tilstrækkelig fugt, organiske materialer at leve af og passende temperaturer, kan de formere sig hurtigt og danne kolonier. Kolonierne kan derefter producere allergener og i nogle tilfælde giftige stoffer kaldet mykotoksiner.

Hvordan opstår skimmelsvamp?

Skimmelsvamp opstår oftest i områder med høj fugtighed, utilstrækkelig ventilation eller vandlækager. Det kan være steder som badeværelser, soveværelse, beboelsesrum, kældre, og loftsrum, men det kan også være i kontorlokaler, storkøkkener og lignende. 

Faktorer som dårlig isolering, manglende udluftning og høj fugtighed kan alle bidrage til skimmelvækst. Det er også vigtigt at bemærke, at skimmelsvamp kan opstå efter vandskader, hvor områder ikke er blevet ordentligt tørret eller renset; det er det ideelle miljø for skimmel at vokse i – som f. eks. etageadskillelser, tagkonstruktioner.

Hvordan ser skimmelsvamp ud?

Skimmelsvamp kan variere betydeligt i farve og tekstur. Det kan være sort, hvidt, grønt, gult eller endda orange. Det kan fremstå som en plettet overflade eller som en fluffy eller ulden struktur, og andre gange kan det have en slimet konsistens. 

Det er vigtigt at bemærke, at ikke al skimmelsvamp er synlig. Det kan vokse bag vægge, under gulve eller i andre skjulte områder, hvilket gør det endnu mere vigtigt at få en professionel vurdering, hvis man mistænker skimmelvækst.

Hvordan lugter skimmelsvamp?

Skimmelsvamp har ofte en karakteristisk, muggen lugt, som kan variere i intensitet afhængigt af skimmeltypen og omfanget af væksten. Lugten er generelt en god indikator for, at der kan være skimmelvækst i området, selv hvis den ikke er synlig. I nogle tilfælde kan lugten være så stærk, at den kan påvirke indeklimaet i hele bygningen.

Hvad gør skimmelsvamp ved kroppen?

Eksponering for skimmelsvamp kan have en række sundhedsmæssige konsekvenser, især for personer med eksisterende sundhedsmæssige tilstande eller allergier. Det kan forårsage allergiske reaktioner, såsom vejrtrækningsproblemer, øjenirritation og hududslæt. I mere alvorlige tilfælde kan det føre til åndedrætsproblemer og forværre tilstande som astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). 

Langvarig eksponering for skimmelsvamp kan også føre til mere alvorlige helbredsmæssige problemer, herunder infektioner og toksiske reaktioner.

Hvordan fjerner man skimmelsvamp?

Fjernelse af skimmelsvamp er en kompleks proces, der kræver professionel ekspertise for at sikre, at skimmelen fjernes effektivt og sikkert. 

Hos ServicePlus inkluderer vores skimmelsaneringsproces en indledende vurdering efterfulgt af en omfattende saneringsplan. Vi anvender miljøvenlige skimmel rensningsmidler og avancerede teknikker for at fjerne skimmelsvampen og forhindre fremtidig vækst. Efter saneringen udfører vi en grundig inspektion og luftkvalitet test for at sikre, at problemet er fuldstændigt løst.

Sikkerhed og samarbejde

Certificeringer

ISO 9001

Øgede kundekrav og juridiske forpligtelser nødvendiggør forbedret kvalitetsstyring på tværs af organisationer. Den mest effektive metode til at adressere dette, samt til at demonstrere en forpligtelse til kontinuerlig forbedring, er ved at opnå certificering i henhold til den internationalt anerkendte ISO 9001:2015 standard.

Hvordan har certificeringen hjulpet ServicePlus?

Certificeringen i ISO 9001 har givet ServicePlus værktøjer til at implementere strømlinede og effektive processer. Det har ikke kun optimeret driftseffektiviteten, men også sikret at vi træffer informerede og præcise beslutninger til direkte gavn for vores kunder.

Ledelsen i ServicePlus anvender et ledelsessystem, der muliggør kontinuerlig overvågning og justering af kvalitetsniveauet i virksomheden. Det sikrer, at arbejdsgangene fungerer, og at hver medarbejder personligt bidrager til virksomhedens effektivitet.

Yderlige fordele med ISO 9001

 •     Certificeringen faciliterer et bedre samarbejde med kunder, samarbejdspartnere og myndigheder.
 •     ISO 9001 er et effektivt redskab til løbende at forbedre processer og resultater.
 •     I mange brancher er ISO 9001 ikke blot en anbefaling, men et krav.
 •     Certificeringen bidrager direkte til virksomhedens bundlinje gennem optimering af processer.

·      ISO 9001 er en global standard, der er anerkendt og anvendt over hele verden.

ISO 14001

Den internationale standard for miljøledelse ISO 14001 blev lanceret i 1996 og er senest blevet revideret i 2015. Standarden er den dominerende miljøledelsesstandard i verden.

ISO 14001 tager udgangspunkt i virksomhedens unikke processer og aktiviteter, og den allokerer ansvar og kompetencer, samtidig med at den beskriver daglige miljøopgaver.

Krav i ISO 14001

ISO 14001 specificerer en række krav til de forskellige elementer i miljøledelsessystemet, herunder:

 •     Miljøpolitik
 •     Planlægning
 •     Iværksættelse og drift
 •     Kontrol og korrigerende handlinger
 •     Ledelsens gennemgang

Disse krav sikrer, at ServicePlus identificerer og forstår de miljømæssige påvirkninger i relation til vores aktiviteter, produkter og services. Vi har en dyb forståelse for, hvordan væsentlige miljømæssige forhold kan håndteres, og vi har implementeret de nødvendige kontrolmekanismer og sat ambitiøse mål for at forbedre vores miljøpræstation.Risikostyring og miljøkortlægning

ServicePlus udfører risikostyring og miljøkortlægning. Det indebærer blandt andet en systematisk kortlægning af de risici, der kan have en negativ indvirkning på miljøet, så vi kan træffe proaktive foranstaltninger for at forebygge, at det bliver aktuelt.

Betydningen af ISO 14001-certificering

ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard inden for miljøledelsessystemer. Med denne certificering demonstrerer ServicePlus vores forpligtelse til at levere miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med vores miljøpolitiske forpligtelser. 

Standarden bekræfter desuden, at vi aktivt arbejder på at reducere forurening, affaldsgenerering og skadelige udledninger i miljøet.ISO 45001

ISO 45001 er en international standard, der opstiller omfattende krav til et effektivt ledelsessystem for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Denne standard spiller en afgørende rolle i at sikre overholdelse af juridiske forpligtelser og fremme af bedste praksis.

Fordele ved ISO 45001

I mange lande er et arbejdsmiljøledelsessystem et lovkrav, og virksomheder er forpligtet til at rapportere om deres præstationer. Certificering til ISO 45001 fra en uafhængig tredjepart bekræfter, at ServicePlus har implementeret et system, der er i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.

Baseret på de veletablerede ledelsesprincipper Plan-Do-Check-Act kræver ISO 45001, at ServicePlus skal:

 •     Identificere farer og vurdere risici for sundhed og sikkerhed i forbindelse med vores aktiviteter og services.
 •     Fastlægge kontroller for at sikre implementering af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Opstille klare mål for kontinuerlig forbedring af vores arbejdsmiljøpræstationer.
Muligheder med ISO 45001

ISO 45001 giver ServicePlus rammerne til at etablere og løbende forbedre et arbejdsmiljøledelsessystem. Det bidrager til at eliminere eller minimere risici for personale og andre interessenter, der kan være udsat for farer i forbindelse med ServicePlus’ aktiviteter eller services.

Yderligere giver standarden os mulighed for at:

 •     Arbejde systematisk med at tage proaktive skridt for at forhindre ulykker og hændelser på arbejdspladsen.
 •     Sikre overensstemmelse med vores fastsatte miljøpolitik, så vi kan demonstrere det over for kunder såvel som samarbejdspartnere.
 •     Sikre lovmæssig overholdelse inden for arbejdsmiljø.

Som en yderligere validering af vores forpligtelse til arbejdsmiljø har ServicePlus kombineret ISO 45001 med Arbejdstilsynets supplerende krav. Det har resulteret i tildelingen af en grøn kronesmiley fra Arbejdstilsynet.

ISO 45001 giver mulighed for
 • Etablere og løbende forbedre et arbejdsmiljøledelsessystem for at eliminere eller minimere risici for personale og andre interesserede parter, der er udsat for farer i forbindelse med Serviceplus aktiviteter eller services.
 • Arbejde systematisk for at forbedre vores resultater med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og forhindre/forebygge, at der sker ulykker og hændelser.
 • Sikre, at certificeringen er i overensstemmelse med den fastsatte arbejdsmiljøpolitik, og demonstrere overensstemmelse over for vores kunder.
 • Løbende overholde de gældende lovkrav til arbejdsmiljø.
 • Serviceplus har kombineret ISO 45001 med Arbejdstilsynets supplerende krav og derved opnået en grøn kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.