Vandskade

Hurtig og effektiv indsats ved vandskader

ServicePlus tilbyder assistance og hurtig udrykning ved vandskader. Uanset om skaden er akut eller har udviklet sig over tid, tager vi ansvar ved at sikre bygningen hurtigt og effektivt og begrænse yderligere skade.

Vi er kun et opkald væk.

Kontakt os

Få et skræddersyet tilbud baseret på din specifikke situation – hurtigt og uforpligtende.

01

Få standset vandskaden

Vi rykker straks ud og tager effektive skridt for at standse vandskaden og minimere risikoen for yderligere følgeskade.

02

Komplet genetablering

Vores team af håndværkere arbejder målrettet for at genopbygge og renovere de berørte skadesområder, så I kan komme trygt og sikkert tilbage til hverdagen i en tør og genopbygget ejendom.

03

Akut vandskade

Effektiv skadeservice

Når en vandskade opstår, er tiden en kritisk faktor. Vi forstår de alvorlige skader, en vandskade kan medføre, og vi handler derfor hurtigt og udfører et skadestop for effektivt for at minimere skaderne og følgeskaderne.

Takket være vores team af håndværkere og sanitører er vi klar til udrykning hele døgnet og reagerer omgående på akutte vandskader. Teamet lokaliserer hurtigt skadens kilde og omfanget af skaden,og iværksætter de mest effektive skadestop løsninger med det samme, for at forhindre yderligere skader og følgeskader.

Hjælp til vandskade 

Når vi har identificeret skaden, udarbejdes en projektbeskrivelse, der kan omfatte alt fra affugtning og udtørring til udskiftning af beskadigede bygningsdele. Handlingsplanen løser det akutte problem, og teamet sørger altid for en miljøvenlig holdbar løsning, der holder på lang sigt. Teamet anbefaler altid gerne tiltag og løsninger til at forhindre fremtidige vandskader.

Serviceplus har helhedsorienteret tilgang til håndtering af vandskader og ser hele sagen som en helhed og vores erfaring og tilgang bygger på gode kundeoplevelser. Service plus A/S er ISO-certificeret, hvilket bl.a. sikrer, at vi leverer kvalitet til tiden, fordi produktionen kører projekterne efter veldefinerede processer i vores ISO-certificeringer.

Placering af vandskade

Vandskader i forskellige dele af bygningen

Vandskader kan optræde særdeles varierende i omfang og i forskellige dele af en ejendom. Afgrænsning af skaden og skadesbegrænsning er altafgørende sammen med professionel håndtering og udførelse sammen med nuanceret forståelse for vandets indvirkning på ejendommen. 

ServicePlus kombinerer årtiers erfaring med detektering, lokalisering og håndtering af vandskader, vha. ISO-certificerede arbejdsgange i administration og produktion for at sikre levering af effektive miljøvenlige løsninger, der hurtigt sikrer et skadestop i alle ejendomstyper.

Vandskade i loftet

Vandskader i loftet kan ofte være skjult og dermed oversete, hvilket gør dem særligt farlige. Ubehandlede vandskader i loftet kan føre til en række alvorlige problemer, herunder strukturel svækkelse, skimmelvækst og i værste fald kollaps.

For at identificere vandskader i loftet anvender vi fugtmåling teknikker og termografiske undersøgelser. Det giver os mulighed for at lokalisere problemets kilde med stor præcision, så vi kan iværksætte de mest effektive behandlingsmetoder.

Efter identificering følger en omhyggelig vurdering af skadens omfang, som danner grundlag for en skræddersyet handlingsplan. Det kan inkludere alt fra affugtning og udtørring til udskiftning af beskadigede bygningsdele.

Vandskade på gulvet

Vandskader på gulvet kan være særligt problematiske, da de ofte er forbundet med yderligere komplikationer som f.eks. opstigende fugt fra fundamentet eller vandskader fra underliggende etager. Disse skader kan hurtigt udvikle sig fra en overfladisk gene til et omfattende problem, der påvirker bygningens integritet.

Der kan være flere forskellige kilder til vandskader på gulvet, alt fra defekte rør og installationer til oversvømmelser og opstigende fugt. Derfor anvender vi en række avancerede diagnostiske metoder, herunder fugtmålinger og termografiske undersøgelser, for at identificere problemets præcise oprindelse.

Når problemet er identificeret, udarbejder vi en skræddersyet handlingsplan, der kan omfatte forskellige behandlingsmetoder fra affugtning og udtørring til udskiftning af beskadigede gulvdele.

Vandskade i kælderen

Kælderen er en af de mest udsatte dele af en bygning, når det kommer til vandskader. Det skyldes kælderens underjordiske placering, som gør den særligt sårbar over for problemer som oversvømmelser, opstigende grundvand og dårlig dræning.

I modsætning til andre dele af bygningen, hvor vandskader ofte skyldes defekte installationer eller utætheder, er kælderen særligt udsat for eksterne vandkilder. Derfor er vores tilgang til vandskader i kælderen både akut og forebyggende.

Ved hjælp af fugtmåling og termografiske undersøgelser kan vi hurtigt identificere kilden til vandskaden og vurdere dens omfang. Det danner grundlag for en skræddersyet handlingsplan, der kan inkludere akutte indgreb som pumpeinstallationer for at fjerne stående vand, samt langsigtede løsninger som forbedret dræning og fugtisolering for at sikre, at kælderen forbliver tør og sikker fremadrettet.

Vandskade i vægge og etageadskillelser

Vægge og etageadskillelser er ofte oversete områder, når det kommer til vandskader, men de kan være lige så udsatte som loftet og gulvet. Det gælder især i ældre bygninger, hvor materialerne kan være mere modtagelige for fugt og vandindtrængning.

Vandskader i vægge og etageadskillelser tilskrives ofte interne problemer som defekte rør, utætheder eller kondens. Ved hjælp af fugtmålinger og termografiske undersøgelser kan vi vurdere skadens omfang og lokalisere dens kilde, hvilket danner grundlag for en skræddersyet handlingsplan, der kan omfatte alt fra affugtning og udtørring til udskiftning af beskadigede bygningsdele og rør.

Fugtproblemer

Fugtproblemer i bygningen

Fugtproblemer kan manifestere sig på forskellige måder i alle dele af en bygning, og de kan være lige så skadelige som vandskader. 

Hos ServicePlus kombinerer vi årtiers erfaring med identificering og behandling af fugtproblemer med ISO-certificerede metoder og arbejdsgange. Det sikrer, at vi kan levere effektive, bæredygtige og langsigtede løsninger på fugtproblemer i alle typer af bygninger.

Fugt i kælder og fundament

Fugt i kælderen og fundamentet er ikke kun en overfladisk gene, men derimod noget der kan føre til alvorlige strukturelle problemer, herunder svækkelse af bygningsmaterialer og øget risiko for skimmelvækst. Det er særligt kritisk i ældre bygninger, hvor fugt kan have akkumuleret over tid.

For at identificere kilden og omfanget af fugtproblemer i kælderen og fundamentet anvender vi avancerede fugtmålingsteknikker og termografiske undersøgelser, der giver os mulighed for at lokalisere problemets kilde med stor præcision.

Efter identificering og vurdering af problemets omfang udarbejder vi en skræddersyet handlingsplan. Den kan inkludere en række løsninger fra affugtning til dræning og fugtisolering, så vi sikrer, at kælderen forbliver tør – også i fremtiden.

Fugt i vægge og sokkel

Fugt i vægge og sokkel er en alvorlig tilstand, der kan føre til strukturelle skader og sundhedsmæssige risici som skimmelvækst. 

Hos ServicePlus benytter vi os af højteknologiske fugtmålingsmetoder og evt. termografiske analyser for at identificere og vurdere problemets omfang, og herefter udvikler vi en målrettet handlingsplan for at komme problemet til livs.

Planen kan omfatte en kombination af udtørring, sanering og genopbygning suppleret med forebyggende tiltag som ventilation og vedligeholdelse. På den måde sikrer vi, at vægge og sokkel forbliver tørre og sunde både nu og i fremtiden.

Fugt i bygningens øvrige strukturer

Fugtproblemer er ikke begrænset til kælderen, vægge eller sokkel; de kan også manifestere sig i andre strukturelle elementer som betongulve og træværk, og det kan være kritisk for bygningens indeklima. 

For at diagnosticere og behandle fugt foretager vi fugtmålinger og evt. termografiske analyser. Disse teknikker giver os en dybdegående forståelse af problemets omfang og kilde, hvilket danner grundlag for en effektiv projektbeskrivelse og arbejdssplan.

Planen kan omfatte en kombination af affugtning, sanering og eventuel genopbygning, ligesom vi tager højde for forebyggende tiltag, som forbedret ventilation eller fugtbarrierer, for at sikre, at problemområderne forbliver tørre og sunde i fremtiden.

Fugtteknikker

Vurdering af fugtskader

Når det kommer til fugt- og vandskader, er en præcis og pålidelig vurdering afgørende for en effektiv løsningsstrategi. Hos ServicePlus har vi specialiserede fugtteknikere, der er uddannet og certificeret i de nyeste metoder til måling og vurdering af fugtskader.

Vores fugtteknikere anvender avancerede diagnostiske værktøjer og teknikker, herunder termografi og fugtmåling, for at give en nøjagtig vurdering af skadens omfang. Vurderingen danner grundlag for den skræddersyede handlingsplan, vi udarbejder for at adressere problemet effektivt.

Vi forstår, at hver bygning og situation er unik, og derfor tilbyder vi en individuel tilgang, der tager højde for bygningens alder, materialer og tidligere skadeshistorik. Vores ISO-certificeringer i sikrer, at vores vurderinger og det efterfølgende arbejde udføres med fokus på kvalitet for både mennesker og bygninger.

Grænseværdier

Fugtmåling i bygninger

Forståelse af fugtniveauer og deres grænseværdier er afgørende for at opretholde en sund bygningsstruktur og et sikkert indeklima. Hos ServicePlus benytter vi os af en række avancerede metoder til fugtmåling, herunder fugtmålere, termografi og hygrometre. Metoderne giver os en dybdegående forståelse af fugtniveauet og muliggør en præcis vurdering af bygningens tilstand.

Grænseværdierne for fugt i vægge er fastsat for at forhindre strukturelle skader og sundhedsrisici som skimmelvækst. Vi følger disse retningslinjer nøje og anvender dem som en del af vores vurdering af bygningens tilstand, samtidig med at vi dokumenterer alle målinger og sammenligner dem med grænseværdierne for at sikre, at vi træffer de korrekte beslutninger i vores handlingsplaner.

Fugtmåling i murværk og beton

Fugtmåling i murværk og beton er en kritisk komponent i vedligeholdelsen af bygningens strukturelle integritet. Disse materialer er særligt følsomme over for fugtpåvirkninger, der kan variere fra kapillær opstigning til kondens og indtrængning af regnvand. For at adressere de forskellige udfordringer benytter vi os af specialiserede måleinstrumenter, herunder fugtmålere og termografiske kameraer, der er designet til at arbejde effektivt med murværk og beton.

Teknikken giver os mulighed for at foretage en nøjagtig vurdering af fugtniveauerne i forskellige bygningsmaterialer. Det er afgørende for at kunne udarbejde en effektiv handlingsplan, der ikke kun adresserer de umiddelbare symptomer, men også de underliggende årsager til fugtproblemerne. På den måde sikrer vi, at vores løsninger er både omfattende og langtidsholdbare.

Fugtmåling i bygningskomplekser

Fugtmåling i hele bygningskomplekset er essentiel for at opnå en grundig forståelse af den samlede fugtprofil, hvilket er afgørende for at kunne udarbejde en effektiv og målrettet handlingsplan for fugt- og vandskader. Vi benytter en række specialiserede måleinstrumenter, der er designet til at arbejde med forskellige bygningsmaterialer og konstruktionstyper.

Metoderne giver os mulighed for at identificere og vurdere fugtproblemer i en bred vifte af bygningsdele fra fundamentet til taget. Det er afgørende for at kunne tilbyde en helhedsorienteret tilgang til fugt problematikker, der tager højde for både de umiddelbare symptomer og de underliggende årsager, og på den måde sikrer vi, at vores løsninger er omfattende og langtidsholdbare.

Behandlingsmetoder

Affugtning og udtørring efter vandskade

Når en bygning rammes af en vandskade, er det afgørende at handle hurtigt for at minimere de langsigtede konsekvenser. Affugtning og udtørring er centrale elementer i den proces. Hos ServicePlus har vi specialiseret os i at tilbyde hurtig og effektiv affugtning og udtørring efter vandskader baseret på videnskabelige metoder og ISO-certificerede arbejdsgange.

For at sikre den mest effektive affugtning og udtørring overvåger vi konstant fugtniveauerne i den berørte bygning. Det gør det muligt for os at justere vores metoder og teknikker i realtid, hvilket sikrer en hurtig og effektiv tørring.

Vi anvender en række avancerede metoder til affugtning og udtørring, herunder:

Kondensaffugtere – særligt effektive i lukkede miljøer og fungerer ved at kondensere fugt fra luften. 

Adsorptionsaffugtere – anvendes ofte i lavtemperaturmiljøer og er i stand til at fjerne fugt fra luften ved hjælp af et hygroskopisk materiale.

Ventilationsmetoder – i nogle tilfælde kan naturlig eller mekanisk ventilation være en effektiv måde at fjerne fugt på.

Varmelufttørring – anvendes ofte i kombination med andre affugtningsmetoder og accelererer udtørringsprocessen ved at øge fordampningen.

Langsigtede løsninger

Hos ServicePlus anser vi håndtering af akutte vandskader som det første, men langt fra det eneste skridt i en omfattende proces. Vores helhedsorienterede tilgang sikrer, at vi ikke blot løser det akutte problem, men også udarbejder en langtidsholdbar strategi for at minimere risikoen for fremtidige vandskader. 

Det kan blandt andet inkludere forbedring af dræningssystemer, installation af fugtbarrierer og rådgivning om fremtidig vedligeholdelse.

Forbedring af dræningsmetoder

Et effektivt dræningssystem er ikke blot en luksus, men en nødvendighed for at forhindre vandskader og sikre bygningens langsigtede integritet. Hos ServicePlus foretager vi en grundig analyse af de eksisterende dræningssystemer som en del af vores helhedsorienterede tilgang til håndtering af vandskader. Vores specialister vurderer systemets kapacitet, tilstand og effektivitet for at identificere potentielle svagheder.

Baseret på analysen udarbejder vi en skræddersyet plan for forbedringer, der kan variere i omfang og kompleksitet. Det kan inkludere installation af nye drænrør, optimering af regnvandsafledning og implementering af avancerede løsninger som permeable overflader og regnvandssøer. Vores mål er at skabe et robust og effektivt dræningssystem, der kan modstå de udfordringer, som skiftende vejrforhold og terræn kan medføre, og dermed minimere risikoen for fremtidige vandskader.

Installation af fugtbarrierer

For at forhindre fugt i at trænge ind i bygningen og skabe grundlag for potentielle vandskader, er installation af fugtbarrierer en central del af vores forebyggende strategi. Vi identificerer kritiske områder i bygningen, hvor risikoen for vandindtrængning er høj, hvorefter vi vælger den mest egnede type fugtbarriere for det specifikke område og materiale. 

Vores valg af fugtbarrierer er altid baseret på en kombination af faktorer, herunder bygningens alder, konstruktionstype og de specifikke udfordringer, der er forbundet med det pågældende område. Målet er at sikre, at bygningen er beskyttet mod vandindtrængning fra både indvendige og udvendige kilder. 

Vandskader

Forsikringsforhold og dokumentation

Når en vandskade eller fugtskade opstår, er det ikke kun den umiddelbare skade, der er bekymring. Forsikringsforhold og den efterfølgende dokumentation er ofte en kompleks og tidskrævende proces, der kræver ekspertise og præcision. 

Hos ServicePlus forstår vi vigtigheden af denne fase og tilbyder derfor en omfattende service, der dækker alle aspekter af forsikringskrav og dokumentation.

Dokumentation af skader

Fra det øjeblik vores specialister træder ind på skadestedet, påbegynder vi en omhyggelig og systematisk proces for dokumentation. Først og fremmest tager vi fotografisk bevis, der dækker alle berørte områder og detaljer. Det giver en visuel kronologi, der kan være afgørende i forhandlinger med forsikringsselskabet. Fotografierne komplementeres af detaljerede rapporter, hvor vi beskriver skadens omfang, de berørte materialer og de nødvendige skridt for genopretning. 

For at sikre den højeste grad af nøjagtighed i vores dokumentation, anvender vi avancerede diagnostiske værktøjer. Termografiske kameraer giver os mulighed for at identificere fugt i områder, der måske ikke er synlige for det blotte øje, mens præcise fugtmålingsinstrumenter kvantificerer fugtniveauerne i forskellige materialer. 

Dialog med forsikringsselskabet

Når det kommer til forsikringskrav, er det ikke kun skadestop og dokumentation, der tæller, dialogen og afklaringen ift. økonomi med forsikringsselskabet er afgørende for hurtig fremdrift. Med vores mangeårige erfaring i branchen har vi opbygget en dyb forståelse for, hvordan forsikringsselskaber opererer.

Service plus projektledere sørger for, at nødvendig dokumentation og information bliver præsenteret i et klart og professionelt format. Det inkluderer ikke kun de tekniske aspekter af sagen, men også de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse skaden og de efterfølgende genopbygning omkostninger.

Vi ved, at tiden er en kritisk faktor, især når det kommer til vandskader, hvor forsinkelser kan føre til yderligere komplikationer som skimmelvækst. Derfor arbejder vi proaktivt med forsikringsselskaberne for at fremskynde processen fra indledende anmeldelse til endelig afgørelse. 

Vurdering af genopbygning omkostninger

At forstå omfanget af en skade er kun det første skridt i en længere proces. Det næste kritiske trin er at vurdere de omkostninger, der vil være forbundet med genopbygningen. Hos ServicePlus går vi i dybden med denne vurdering for at tilbyde dig en omfattende og præcis oversigt over de forventede omkostninger. Det er afgørende for at kunne planlægge og budgettere effektivt, og det er også en vigtig del af dialogen med dit forsikringsselskab.

Vores vurdering inkluderer en detaljeret opdeling af de nødvendige materialer. Vi kvantificerer også de arbejdstimer, der vil være nødvendige, og inddrager specialiserede fagfolk som tømrere, malere og murere fra vores eget team for at sikre en genopbygning i høj kvalitet.

Klientudtalelser

Hvad siger vores kunder om vores service

Jeg har gennem 5 år anvendt Service+ til mange alsidige opgaver. Service+ har udført større nedrivningsopgaver i det centrale København, større skimmelsvamp saneringsopgaver, meget stor saneringsopgave på Rigshospitalet..

Alle opgaverne er blevet løst meget tilfredsstillende og med en tæt dialog mellem ledelsen i Service+ og ISS Technical Services. Jeg oplever et meget stort akutberedskab samt omstillings parathed som jeg sjældent tidligere har oplevet. Alle sikkerhedsmæssige og procedurer er altid blevet overholdt og efterlevet.

Jeg kan og vil anbefale Service+ og kan på forlangende oplyse flere detaljer til de interessenter som overvejer at anvende Service+.  

Jacob Michaelsen

Head of Operations ISS/tecnical service/Forsvaret 

Hermed en stor tak for jeres uovertrufne arbejde i forbindelse med saneringen af vores søns lejlighed.

Det er et helt fantatisk arbejde, der er blevet gjort. Vi er meget imponerede og lettede. Nu skal vi i gang med maling tapet og andet, så han kan flytte ind igen.

Vi vil til enhver tid anbefale jeres firma og medarbejdere. Det har været helt fantastisk, så vi siger mange tak til jer alle.

Tonny og Bonnie

Privatkunde

Sikkerhed og samarbejde

Certificeringer

ISO 9001

Øgede kundekrav og juridiske forpligtelser nødvendiggør forbedret kvalitetsstyring på tværs af organisationer. Den mest effektive metode til at adressere dette, samt til at demonstrere en forpligtelse til kontinuerlig forbedring, er ved at opnå certificering i henhold til den internationalt anerkendte ISO 9001:2015 standard.

Hvordan har certificeringen hjulpet ServicePlus?

Certificeringen i ISO 9001 har givet ServicePlus værktøjer til at implementere strømlinede og effektive processer. Det har ikke kun optimeret driftseffektiviteten, men også sikret at vi træffer informerede og præcise beslutninger til direkte gavn for vores kunder.

Ledelsen i ServicePlus anvender et ledelsessystem, der muliggør kontinuerlig overvågning og justering af kvalitetsniveauet i virksomheden. Det sikrer, at arbejdsgangene fungerer, og at hver medarbejder personligt bidrager til virksomhedens effektivitet.

Yderlige fordele med ISO 9001

 •     Certificeringen faciliterer et bedre samarbejde med kunder, samarbejdspartnere og myndigheder.
 •     ISO 9001 er et effektivt redskab til løbende at forbedre processer og resultater.
 •     I mange brancher er ISO 9001 ikke blot en anbefaling, men et krav.
 •     Certificeringen bidrager direkte til virksomhedens bundlinje gennem optimering af processer.

·      ISO 9001 er en global standard, der er anerkendt og anvendt over hele verden.

ISO 14001

Den internationale standard for miljøledelse ISO 14001 blev lanceret i 1996 og er senest blevet revideret i 2015. Standarden er den dominerende miljøledelsesstandard i verden.

ISO 14001 tager udgangspunkt i virksomhedens unikke processer og aktiviteter, og den allokerer ansvar og kompetencer, samtidig med at den beskriver daglige miljøopgaver.

Krav i ISO 14001

ISO 14001 specificerer en række krav til de forskellige elementer i miljøledelsessystemet, herunder:

 •     Miljøpolitik
 •     Planlægning
 •     Iværksættelse og drift
 •     Kontrol og korrigerende handlinger
 •     Ledelsens gennemgang

Disse krav sikrer, at ServicePlus identificerer og forstår de miljømæssige påvirkninger i relation til vores aktiviteter, produkter og services. Vi har en dyb forståelse for, hvordan væsentlige miljømæssige forhold kan håndteres, og vi har implementeret de nødvendige kontrolmekanismer og sat ambitiøse mål for at forbedre vores miljøpræstation.Risikostyring og miljøkortlægning

ServicePlus udfører risikostyring og miljøkortlægning. Det indebærer blandt andet en systematisk kortlægning af de risici, der kan have en negativ indvirkning på miljøet, så vi kan træffe proaktive foranstaltninger for at forebygge, at det bliver aktuelt.

Betydningen af ISO 14001-certificering

ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard inden for miljøledelsessystemer. Med denne certificering demonstrerer ServicePlus vores forpligtelse til at levere miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med vores miljøpolitiske forpligtelser. 

Standarden bekræfter desuden, at vi aktivt arbejder på at reducere forurening, affaldsgenerering og skadelige udledninger i miljøet.ISO 45001

ISO 45001 er en international standard, der opstiller omfattende krav til et effektivt ledelsessystem for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Denne standard spiller en afgørende rolle i at sikre overholdelse af juridiske forpligtelser og fremme af bedste praksis.

Fordele ved ISO 45001

I mange lande er et arbejdsmiljøledelsessystem et lovkrav, og virksomheder er forpligtet til at rapportere om deres præstationer. Certificering til ISO 45001 fra en uafhængig tredjepart bekræfter, at ServicePlus har implementeret et system, der er i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.

Baseret på de veletablerede ledelsesprincipper Plan-Do-Check-Act kræver ISO 45001, at ServicePlus skal:

 •     Identificere farer og vurdere risici for sundhed og sikkerhed i forbindelse med vores aktiviteter og services.
 •     Fastlægge kontroller for at sikre implementering af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
 • Opstille klare mål for kontinuerlig forbedring af vores arbejdsmiljøpræstationer.
Muligheder med ISO 45001

ISO 45001 giver ServicePlus rammerne til at etablere og løbende forbedre et arbejdsmiljøledelsessystem. Det bidrager til at eliminere eller minimere risici for personale og andre interessenter, der kan være udsat for farer i forbindelse med ServicePlus’ aktiviteter eller services.

Yderligere giver standarden os mulighed for at:

 •     Arbejde systematisk med at tage proaktive skridt for at forhindre ulykker og hændelser på arbejdspladsen.
 •     Sikre overensstemmelse med vores fastsatte miljøpolitik, så vi kan demonstrere det over for kunder såvel som samarbejdspartnere.
 •     Sikre lovmæssig overholdelse inden for arbejdsmiljø.

Som en yderligere validering af vores forpligtelse til arbejdsmiljø har ServicePlus kombineret ISO 45001 med Arbejdstilsynets supplerende krav. Det har resulteret i tildelingen af en grøn kronesmiley fra Arbejdstilsynet.

ISO 45001 giver mulighed for
 • Etablere og løbende forbedre et arbejdsmiljøledelsessystem for at eliminere eller minimere risici for personale og andre interesserede parter, der er udsat for farer i forbindelse med Serviceplus aktiviteter eller services.
 • Arbejde systematisk for at forbedre vores resultater med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og forhindre/forebygge, at der sker ulykker og hændelser.
 • Sikre, at certificeringen er i overensstemmelse med den fastsatte arbejdsmiljøpolitik, og demonstrere overensstemmelse over for vores kunder.
 • Løbende overholde de gældende lovkrav til arbejdsmiljø.
 • Serviceplus har kombineret ISO 45001 med Arbejdstilsynets supplerende krav og derved opnået en grøn kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.