VI FJERNER SKIMMELSVAMP

Skimmelsvampe er en type svampe, der vokser som kolonier på forskellige overflader som træ og byggematerialer. De kan have en muggen lugt og være sundhedsfarlige, hvis du er eksponeret for dem over længere tid.

Skimmelsvampe spredes ved hjælp af små sporer i luften. De trives i fugtige miljøer og kan vokse på steder med høj luftfugtighed, som f.eks. i omklædningsrum, kældre og steder med dårlig ventilation.

Når man udsættes for skimmelsvamp, kan det give sundhedsmæssige problemer, herunder allergiske reaktioner, astma, infektioner og andre luftvejssygdomme. Derfor er det vigtigt at forebygge og fjerne skimmelsvamp.

Et dårligt arbejdsmiljø kan skyldes skimmel

Arbejdsmiljøet kan blive påvirket af skimmelsvamp på flere måder. Først og fremmest kan skimmel give sundhedsmæssige problemer for de personer, der udsættes for den. Det kan være allergiske reaktioner, astma, infektioner og andre luftvejssygdomme, især hos personer med svækket immunforsvar eller luftvejsproblemer.

Skimmel påvirker det fysiske miljø på arbejdspladsen, for den kan vokse på byggematerialer som f.eks. træ, gips og tapet, og det kan resultere i skader og forringelse af bygningen. Det kan også give lugtgener og dårligt luftkvalitet. Et dårligt arbejdsklima giver ubehag og nedsat produktivitet hos medarbejderne. Derfor er det vigtigt at forebygge skimmelsvamp og fjerne det fra arbejdspladsen for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Bekæmpelse af skimmelsvampe i alle bygninger

Hos ServicePlus kan vi håndtere alle typer bygninger, og vi tilbyder professionelle løsninger til vedligeholdelse og rengøring af bygning og arbejdsplads. Uanset om det er kontor, fabrik, skole eller villa, så har vores hold af eksperter den nødvendige viden og erfaring til at håndtere enhver form for skimmel.

Vi kan udføre grundig rengøring og desinfektion af lokaler, ventilationssystemer og bygningskomponenter for at sikre et sundt og sikkert indeklima. Vi laver skimmelsanering og hjælper med at nedbringe luftfugtigheden, som er en betingelse for skimmels vækst. Vi tilbyder løsninger, der passer til hver bygnings specifikke behov og kan sikre, at din bygning er i god stand og klar til brug.

En måling danner grundlaget for arbejdet med skimmelsvamp

Det er nødvendigt med en måling før skimmelsanering, fordi det giver et nøjagtigt billede af omfanget af skimmelsvampen og dens spredning i bygningen. En måling viser, hvilken type skimmelsvamp der er til stede, og om den udgør en sundhedsrisiko for dine medarbejdere.

Efter måling ved vi, hvor meget af skimmelsvampen der skal fjernes, og hvor det er nødvendigt med særlige forholdsregler for at beskytte medarbejderne. Ved bygningsgennemgangen kan vi finde ud af, hvad årsagen til skimmelsvampen er – og med en måling sikrer vi, at skimmelsaneringen bliver udført korrekt.